top of page

Mentale training en begeleiding

Mentale training richt zich op de mentale kant van presteren. Bekende mentale factoren die invloed hebben op de prestatie zijn bijvoorbeeld: zelfvertrouwen, motivatie, aandacht, concentratie, doorzettingsvermogen, om kunnen gaan met tegenslagen en wedstrijdspanning. In teams komen daar elementen bij als: samenwerking, communicatie en leiderschap. Ook voor coaches zijn deze laatste drie van belang.

Mentale training en begeleiding heeft als doel om prestaties te optimaliseren en/of het plezier in de sport te behouden. Met mentale training leer je om de juiste mindset te bereiken. Het is een aanvulling op de fysieke, technische en tactische training. Wil je optimaal presteren dan is het belangrijk aan al deze onderdelen aandacht te besteden.

- Train your brain to be your best ally -

Mentale training voor individuele sporters en performers

Mentale training voor teams

Mentale begeleiding voor trainers en coaches

Eenmalige workshops

bottom of page